Kontakt og svar

Fondet kan ikke kontaktes ud over fremsendelse af ansøgning

Fondet frabeder sig enhver kontakt vedrørende status på behandling af ansøgning grundet den store mængde af ansøgninger hvert år.

Advokatfirmaet Kromann Reumert er udelukkende administrator for Rudolph Als Fondet, og kan derfor ikke svare på henvendelser om ansøgninger til fondet.

Digitalisering af ansøgningsprocessen

Rudolph Als Fondet overgik per 18. maj 2017 til en digital ansøgningsproces.

Det betyder, at du fremover kun kan søge om legat hos fondet via ansøgningsformularen. Ansøgninger der modtages uden om ansøgningsformularen, f.eks. på mail eller med post, bliver hverken betragtet eller besvaret.

 

Problemer med ansøgningsformularen?

Har du udfordringer med at udfylde ansøgningsformularen, kan du kontakte Kromann Reumert, der er administrator for fondet. Skriv til info@rudolph-als-fondet.dk.


Administrator kan kun hjælpe med spørgsmål af ren praktisk karakter og kan ikke udtale sig på vegne af fondet.

Om persondata

Du kan læse mere om fondets anvendelse af personoplysninger her.

Vedr. artikel 4cA i 2017

Fondet modtager ikke flere ansøgninger under artikel 4cA i 2017.

Der åbnes igen for ansøgninger i januar 2018

Svar fra fondet efter ansøgning

Grundet fondets antal møder pr. år er den forventede behandlingstid op til et kvartal.

Fondet udsender svar til den e-mail-adresse du oplyser i ansøgningsformularen.