Ledelsesberetning

I relation til anbefaling om god fondsledelse punkt 2.3.4 oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Marie Als, formand, f. 1979, indtrådt 2000, slægtsrelation (jf. fundatsen), øvrige ledelseshverv: formand for bestyrelsen for Rudolph Als A/S.

Erik Mohr Mersing, f. 1939, indtrådt 1975, kompetence: jurist (jf. fundatsen), øvrige ledelseshverv: formand for bestyrelsen for Heinrich og Laurine Jessens Fond, formand for bestyrelsen for HLJ Industri A/S, medlem af bestyrelsen og direktør for Rudolph Als A/S.

Michael Frederik Iuel, f. 1969, indtrådt 2007, kompetence: regnskabs og forretningskyndig (jf. fundatsen), øvrige ledelseshverv: medlem af bestyrelsen for Rudolph Als A/S, medlem af bestyrelsen for Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab, medlem af bestyrelsen for Vennerslund Familiefond, medlem af bestyrelsen for Fonden til Sikring af Vennerslund Gods, direktør for Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab, direktør for MFI Holding ApS, fuldt ansvarlig deltager i Meilgaard Gods, kammerherre og hofjægermester.

Lars Als-Nielsen, f. 1964, indtrådt 2008, slægtsrelation (jf. fundatsen), øvrige ledelseshverv: medlem af bestyrelsen for Rudolph Als A/S.

Bestyrelsens medlemmer er valgt i overensstemmelse med fondets fundats, der ikke indeholder bestemmelser om valgperioder, genvalg og myndighedsudpegning.