Inden du søger

VEJLEDNING – VIGTIG AT LÆSE INDEN DU ANSØGER FONDET

Ansøgningen skal kunne omfattes af et af de formål, der fremgår af fondets Uddelingspolitik.

Inden udfyldelse og upload af ansøgningsformularen, henledes opmærksomheden på følgende forhold:

 • Samtlige felter i ansøgningsformularen skal udfyldes.
 • Den motiverede ansøgning er vigtig og skal være kort og præcis. Den skal ligge inden for Fondets formål (se evt. vores uddelingspolitik).
 • Bilagene er vigtige og skal være de rigtige, således at de svarer til de anførte i ansøgningsformularen.
 • Dette betyder, at følgende bilag vedhæftes for henholdsvis kategori Art. 4cA og Art. 4cB:

4cA (Uddannelsesformål)

  • Motiveret ansøgning
  • Budget for studieopholdet
  • Samlet karakterudskrift for uddannelsen
  • Optagelsesbrev

Fremsendelse af øvrige bilag ud over de nævnte medfører afvisning af ansøgningen.

4cB (Socialt/værdigt trængende)

 • Motiveret ansøgning
 • Seneste årsopgørelse samt eventuel ægtefælles årsopgørelse
 • Saglig dokumentation (f.eks. lægeerklæring), som maksimalt må være 12 måneder gammel

Fremsendes ovenstående bilag ikke, afvises ansøgningen. Dog må der for ansøgninger til artikel 4cB gerne vedhæftes anden relevant dokumentation.

TEKNISKE FORHOLD OG GODE RÅD

Browser

Hvis man oplever problemer med at uploade ansøgningen, så prøv at skifte browser. Følgende kan benyttes: Internet Explorer, Safari, Chrome eller Firefox.

Der kan være problemer ved indtastning i ansøgningsformularen ved brug af smartphones og tablets.

Navngivning

Undlad at bruge symboler, f.eks. “/”, “&”, “+” eller lignende i felterne til ansøgningsformularen samt ved navngivning af vedhæftede bilag.

Nogle ansøgere oplever problemer med bogstaverne æ, ø og å. Det kan skyldes tastaturopsætning hos ansøgeren. Såfremt ansøgeren oplever upload problemer, kan det forsøges, at de danske bogstaver æ, ø og å fjernes og erstattes med ae, oe eller aa.

Godkendte formater

Bilag skal være i de af fonden godkendte formater, som er følgende:

 • Adobe .pdf
 • Word .doc og .docx
 • Excel .xls og .xlsx
 • Billedfiler .png, .jpeg og .jpg

Systemet kan i øjeblikket ikke håndtere med øvrige tekstfilformater, f.eks. Apples pages.

Bestyrelsen foretrækker af modtage dokumenterne i PDF-format.

Bemærk venligst, at eftersendte bilag ikke behandles af bestyrelsen.