Artikel 4cB

Under artikel 4cB ydes støtte af filantropisk natur til værdigt trængende.

Hver enkelt ansøgning vil blive vurderet ud fra fundatsens anvisninger.

Er du i tvivl om du er egnet til at modtage støtte fra fondet, kan du læse mere om hvem fondet støtter under “Uddelingspolitik”.

Fondet ønsker følgende tilsendt ved ansøgning under artikel 4cB:

  • Motiveret ansøgning, der forklarer hvorfor legatet søges
  • Dokumentation for omstændighederne (medicinske og/eller økonomiske bilag). Den medicinske dokumentation må maksimalt være 12 måneder gammel.

Fondet modtager kun digitale ansøgninger, og du skal derfor anvende denne ansøgningsformular, hvis du ønsker at ansøge om et legat.

For forventet behandlingstid, se venligst ”Kontakt