Artikel 4cB

Under artikel 4cB ydes støtte af filantropisk natur til værdigt trængende.

Hver enkelt ansøgning vil blive vurderet ud fra fundatsens anvisninger.

Er du i tvivl om du er egnet til at modtage støtte fra fondet, kan du læse mere om hvem fondet støtter under “Uddelingspolitik”.

Fondet ønsker følgende tilsendt ved ansøgning under artikel 4cB:

  • Motiveret ansøgning, der forklarer hvorfor legatet søges
  • Dokumentation for omstændighederne (medicinske og/eller økonomiske bilag). Den medicinske dokumentation må maksimalt være 12 måneder gammel, og skal være i form af en lægeerklæring (udprint fra e-journal godtages ikke).

Fondet modtager kun digitale ansøgninger, og du skal derfor anvende denne ansøgningsformular, hvis du ønsker at ansøge om et legat.

For forventet behandlingstid, se venligst ”Kontakt