Velkommen

Rudolph Als Fondets hjemmeside

Møder i fondets bestyrelse

Fondet afholder pt. fire møder årligt.

Læs mere om formålet med fondet i fundatsen

Egnede ansøgere til fondet

Alle kan principielt ansøge om et legat. Fondet har dog en fast uddelingspolitik, som anviser hvem der er egnet til at modtage støtte.

BEMÆRK at fondets uddelingspolitik er revideret med virkning fra 1. juli 2023.

Læs mere om dette under “Uddelingspolitik”

Legatmodtagere under artikel 4cA

Læs mere om mulighederne for at modtage et legat, når du er under uddannelse/videreuddannelse.

Læs mere om dette under “Artikel 4cA”

Legatmodtagere under artikel 4cB

Læs mere om mulighederne for at modtage et legat, når du er værdigt trængende.

Læs mere om dette under “Artikel 4cB”


I undermenuerne findes Fondets lovpligtige redegørelser, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 (Erhvervsfondsloven)