Fundatsen

Formålet med Rudolph Als Fondet

Forneden ses et uddrag af fondets fundats, som tydeligt afgrænser hvem der kan modtage støtte fra fondet. Fondet yder således støtte til studerende og erhvervsaktive under “Artikel 4cA”. Det primære fokus for støtte er personer på videregående uddannelser med et forretningsmæssigt sigte (så som stud.merc. m.v.), der skal studere et semester i udlandet samt etablerede individer, der ønsker at bedre sig selv med yderligere uddannelse inde for disse rammer (så som en MBA i udlandet).Under “Artikel 4cB” vurderes hver enkelt individs sygdomshistorie og økonomiske situation, ud fra fundatsens anvisninger.Se nærmere om de to artikler under de respektive menupunkter og læs evt. mere om hvem der er egnede ansøgere i fondets “Uddelingspolitik“.

Uddrag for Rudolph Als Fondets fundats: