Rudolph Als Fondet blev grundlagt på Frederiksberg i 1957 af direktør Rudolph Als.

Han var en dygtig handelsmand og opbyggede en betydelig formue, primært med kulhandel på et – efter forholdene – vanskeligt tidspunkt. Fondet blev stiftet med henblik på at yde støtte til unge mænd og kvinder, der var under handelsuddannelse, især handel med kul (se Artikel 4cA), men også i mindre grad med et mere humanitært formål, nemlig at hjælpe mennesker, der ufrivilligt var kommet i finansielle problemer, enten ved sygdom, konkurs eller lignende (se Artikel 4cB).

Rudolph Als Fondet er et erhvervsdrivende fond, der altid har to bestyrelsesmedlemmer, som er direkte efterkommere af Rudolph Als’ oldefar, Jens Madsen Als.