Om persondata

ANVENDELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Rudolph Als Fondet indsamler og behandler de personoplysninger, du giver i forbindelse med, at du udfylder og indsender det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden, samt eventuelle fremtidige personoplysninger og dokumenter, du måtte fremsende til Fondet.

Fondet indsamler disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og vurdere den i forbindelse med en eventuel tildeling af støtte samt efterfølgende udbetaling af midler.

Hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning, videregiver Fondet dine oplysninger til offentlige myndigheder, som f.eks. SKAT i forbindelse med tildeling af midler.

Derudover kan Fondet videregive dine personoplysninger til leverandører og samarbejdspartnere, som udfører tjenester for Fondet, såfremt det er nødvendigt for, at disse partnere og samarbejdspartnere kan udføre deres opgaver i forhold til Fondet. Det kan for eksempel dreje sig om IT-leverandører, revisorer, bankforbindelser og advokater. Disse tredjeparter anvender dine personoplysninger alene på vegne af og efter instruks fra Fondet og må derfor ikke bruge oplysningerne til egne formål.

Fondet opbevarer dine personoplysninger fem år efter seneste udbetaling. Herefter bliver alle personhenførbare oplysninger slettet. Såfremt du ikke bliver tildelt nogle midler, vil alle personhenførbare oplysninger blive slettet hurtigst muligt. Dette vil ske umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor din ansøgning bliver behandlet. Anonymiserede oplysninger, som ikke længere kan henføres tilbage til dig, opbevares længere til brug for statistiske formål.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at få indsigt i de personoplysninger, som Fondet har registeret om dig, eller hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til, at Fondet må behandle og opbevare dine oplysninger i personhenførbar form, kan du kontakte Fondet på denne e-mailadresse: info(Erstat denne parantes med et @ tegn)rudolph-als-fondet.dk.

Husk at angive din ansøgnings ID-nummer ved enhver henvendelse til Fondet.